OFERUJEMY:

ROBOTY ZIEMNE

  • budowa dróg, dojazdów do obiektów, także w trudnym terenie.
  • przygotowanie terenu pod inwestycje.
  • utwardzanie placów.

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

  • usługi rozbiórkowe budynków, obiektów mostowych

PORZĄDKOWANIE TERENU

  • wycinanie i karczowanie drzew,
  • kopanie i czyszczenie stawów,
  • niwelacja powierzchni,

TRANSPORT

  • transport maszyn budowlanych, rolniczych lawetą niskopodwoziową,
  • transport i sprzedaż kruszyw, żwiru drogowego, budowlanego, pulpy, tłucznia, destruktu betonowego.

ODWIERTY

  • odwierty geologiczne, badania gruntu, poszukiwanie złóż, badanie wód gruntowych.